Lääkäri ei enää ollut yrittäjä vaan työntekijä vastaanoton muutettua yrityksen tiloihin ja työn muutettua luonnetta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oikeuskäytännön mukaan työterveyslääkäri, joka työskentelee omissa toimitiloissaan ja omilla välineillään on, yleensä yrittäjä. Lääkäri X:n katsottiin toimivan itsenäisenä ammatinharjoittajana ottaessa vastaan yritysten A, B ja C henkilökuntaa omalla vastaanotollaan vuokratiloissa 1.8.1980–31.12.1989. Vuonna 1989 valmistui C:n uusi toimitalo ja taloon varattiin työterveyslääkärille vastaanottotilat. X jatkoi työtään omilla työvälineillään, mutta hänellä oli oikeus käyttää yrityksen puhelinta. X otti vastaan näissä tiloissa myös A:n ja B:n
henkilökuntaa. X ilmoitti, että muutto uusiin toimitiloihin oli oleellisesti muuttanut työn luonnetta.
Vastaanottokäynnit olivat lisääntyneet ja myös työsuojelu oli tullut mukaan. Työtilojen osoittamisen jälkeen oli yrityksellä mahdollisuus valvoa ja johtaa X:n työtä ja työsuhteen tunnusmerkkien voidaan katsoa täyttyvän. Työskennellessään työterveyslääkärinä C:n tiloissa oli X TEL:n mukaisessa työsuhteessa A:han 1.1.1990–30.6.2000, B:hen 1.1.1990–16.2.1995 ja C:hen 1.1.1990–30.6.200, sikäli kuin työansiot ylittivät TEL:n rajamäärän. Äänestys 4-1.

Lainkohdat

TEL 1 § YEL 1 §