Arviolaskelma ei ole eläkeasiassa annettu sitova ennakkotieto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori myönsi A:lle 1.5.2001 lukien 1.441.45 markan kuukausittaisen vanhuuseläkkeen. A vaati suurempaa eläkettä ja eläkekertymän tarkistamista. Perusteluna vaateelleen A esitti, että hän sai vuonna 1996 arviolaskelman eläkkeensä määrästä ja arviolaskelmassa hänen eläkkeensä oli 1.542,91 markkaa vuoden 1996 indeksissä eli suurempi.

Eläkeasiassa voidaan antaa ennakkotieto, jos se katsotaan hakijalle erityisen tärkeäksi. Ennakkotietoa on noudatettava annettaessa eläkepäätöstä henkilölle, jota ennakkotieto koskee.

Valtiokonttori on antanut A:n hakemuksesta 8.1.1996 arviolaskelman eläkkeestä. A haki varhennettua vanhuuseläkettä 1.4.1996 mutta 11.4.1996 peruutti hakemuksensa. Sittemmin A haki vanhuuseläkettä 9.2.2001. Valtion eläkelautakunta katsoi, että Valtiokonttorin 8.1.1996 antamaa arviolaskelmaa eläkkeen määrästä ei voida pitää eläkeasiassa annettuna sitovana ennakkotietona.

Lainkohdat

VEL 22 §