Palvelus kaupunginviskaalina vuonna 1964 ei kuulu valtion eläkelain piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A vaati, että vanhuuseläkettä määrättäessä palvelusaikana ja eläkeaikana otettaan huomioon hänen palveluksensa raastuvanoikeuden vs. kaupunginviskaalina vuonna 1964.

Valtion eläkelautakunta hylkäsi vaatimuksen.

Virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä on oikeus vanhuuseläkkeeseen niin kuin valtion eläkelaissa säädetään. Raastuvanoikeudet ja kaupunkien syyttäjälaitos siirtyivät valtion haltuun 1.4.1978. Valtion palvelukseen siirretyllä, nimitetyllä tai oikeutetulla henkilöllä on valtion palveluksessa ollessaan oikeus eläketurvaan valtion varoista niiden perusteiden mukaan, jotka olivat asianomaiseen nähden kunnan palveluksessa voimassa, lain tullessa voimaan 1.4.1978, jos asianomainen kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta kirjallisesti ilmoitti Valtiokonttorille niin haluavansa.

A ei ollut eläkeoikeuden siirtymävaiheessa 1.4.1978 raastuvanoikeuden tai syyttäjälaitoksen palveluksessa joten palvelus vuodelta 1964 raastuvanoikeuden vs. kaupunginviskaalina ei kuulu valtion eläkelain piiriin.

Lainkohdat

VEL 1 § Laki raastuvanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjälaitoksen siirtämisestä valtion haltuun 23.4.1976/353