Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen kahden tai useamman jäsenvaltion alueella toimivaan yrittäjään.

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yrittäjä asuu Belgiassa ja hän harjoittaa yrittäjätoimintaan myös Belgian alueella.

EU-asetuksen 1408/71 14 a artiklan 2 kohdan mukaan tavallisesti kahden tai useamman jäsenvaltion alueella toimiva yrittäjä on sen jäsenvaltion lainsäädännön alainen, jonka alueella hän asuu, jos hän harjoittaa osaa
toiminnastaan tämän jäsenvaltion alueella. Tämän artiklan 4 kohdan mukaan vain jos 2 kohdan mukaisella yrittäjällä ei ole mahdollisuutta edes vapaaehtoisella perusteella liittyä eläkejärjestelmään, muunlainen lainsäädännön soveltaminen tulee kysymykseen.

Eläkelautakunta katsoo, ettei EU-asetuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaan Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen enää tule kysymykseen, koska ei ole esitetty 14 a artiklan 4 kohdan mukaista estettä eläkejärjestelmään liittymiselle Belgiassa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK:ssa UM1576/98

Lainkohdat

Asetus (ETY) N:o 1408/71 Artiklat 14a.2 ja 14a.4