Esiintyvä taiteilija (sellisti) ei ollut työsuhteessa X Oy:öön tehdessään kantanauhaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Taiteilija A oli sopinut yhtiö X:n kanssa sopimuksen kantanauhojen tekemisestä. Yhtiö X ei ollut määrännyt nauhoitettavia kappaleita, vaan A oli saanut ne itse päättää. Nauhoitus tapahtui X Oy:n studiossa, mutta A:lla ei ollut velvollisuutta käyttää nauhoituksen tekemiseen X:n studiota. A:lle maksettiin korvaus valmiin nauhoitteen esitysajan perusteella, eikä studiossa vietetyn ajan perusteella. X ei antanut ohjeita taiteilijalle kappaleiden tulkinnasta. Yhtiö X:n edustajista oli nauhoitustilanteessa paikalla vain välttämätön tekninen henkilökunta, jolla ei ollut oikeutta johtaa tai valvoa A:n työskentelyä. Eläkelautakunta katsoi, että X Oy:llä ei ollut A:n työskentelyn suhteen sellaista työjohdollista asemaa, että A:n voisi katsoa olevan työsuhteessa X Oy:öön kantanauhoja tehdessään.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §