Erillisiin, vuoden kerrallaan jatkuviin työsopimuksiin perustuva ulkomaan työskentely Venäjällä katsottiin samaksi komennukseksi, joka oli vakuutettava TEL:n mukaisesti

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A oli tehnyt ensimmäisen työsopimuksen ry:n kanssa Venäjällä työskentelystä ajalle 01.08.1999 - 31.07.2000. Tämä jälkeen sopimus uusittiin ajalle 01.08.2000 - 31.07.2001. Viimeisin sopimus tehtiin ajalle 01.08.2001 - 31.07.2002. A palkattiin Venäjälle ry:n palvelukseen Suomesta lähetettynä työntekijänä. A asui Suomessa ja kuului Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. A oli myös työeläkevakuutettuna Suomesssa.

Viimeisimmän työsopimuksen tekemisen jälkeen ry:n johtokunta katsoi, että A ei ole enää Suomesta lähetetty työntekijä vaan ns. paikalta palkattu työntekijä, jolle ei tarvitse järjestää Suomen työeläkelakien mukaista eläketurvaa.

Vaikka A:n työskentely perustuikin erillisiin, vuoden kerrallaan jatkuviin työsuhteisiin, katsottiin A:n työskentelyn Venäjällä olleen samaa komennusta aina 01.08.1999 alkaen ja hänet oli vakuutettava Suomen työeläkelakien mukaisesti.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 1 c §