Kunnan eläke - Työkyvyttömyyseläke - Takautuva eläke

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X haki ensimmäisen kerran eläkettä joulukuussa 1979. Kuntien eläkevakuutus myönsi työkyvyttömyyseläkkeen joulukuussa 1979 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.1.1980 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi X:n työkyvyttömyyden alkaneen joulukuussa 1974. Kuntien eläkevakuutus myönsi työkyvyttömyyseläkkeen tarkistettuna joulukuussa 1974 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella yksi vuosi taannehtivasti 10.10.1994 tehdystä tarkistushakemuksesta 1.11.1993 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, ettei kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 32 §:n 1 momentissa oikeutettu eläkelaitosta suorittamaan eläkettä myöhemmän hakemuksen perusteella, vaikka vasta myöhemmän hakemuksen yhteydessä on esitetty riittävä selvitys eläkkeen myöntämiseksi. Muun muassa työntekijäin eläkelain vastaavaa säännöstä on vakiintuneesti sovellettu siten, ettei eläkelaitoksella ole oikeutta maksaa eläkettä ensimmäistä eläkehakemusta myöhäisemmästä ajankohdasta. Siten eläkelaitoksen tulisi suorittaa eläkettä ensimmäisestä eläkehakemuksesta pääsäännön mukaisesti 1.1.1979 alkaen. Kun kuitenkin X oli pätevänä syynä pidettävän psyykkisen sairautensa perusteella kykenemätön hoitamaan asioitaan ainakin työkyvyttömyytensä alkamisesta lukien, niin eläke tulisi suorittaa pääsäännöstä poiketen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta eli 1.1.1975 alkaen. Kuntien eläkelautakunnan päätöstä muutettiin.

Jaosto:VI Äänestys:

Lainkohdat

KES 32 §, 1.8.2003 alkaen KuEL 114 § 1 mom.