Verotuksellisesti puretun yhtiön vastuu eläketurvan järjestämisestä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Ky ilmoitti, että yhtiössä oli 1.6.-31.12.1996 työskennellyt vastuunalaisen yhtiömiehen X:n puoliso Y, joka oli samalla Ky:n äänetön yhtiömies. Ky oli maksanut Y:lle palkkaa 42 000 markkaa sekä tehnyt palkasta ennakonpidätyksen ja maksanut sosiaaliturvamaksut. Eläkelaitos maksuunpani Ky:lle TEL-vakuutusmaksua Y:lle maksettujen palkkojen perusteella.

Verottaja purki Ky:n toiminnan verotuksellisesti vuodelta 1996 ja yhdisti yhtiön tulot X:n yksityisiin tuloihin. Y:lle maksetut palkat siirrettiin X:n tuloiksi ja palkasta pidätetyt ennakkoverot palautettiin Y:lle.

VakO: Vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan eläkemaksu on määrätty työntekijän ennakkoperintälain 4 §:ssä (418/59) tarkoitetusta palkasta. Koska Y:lle ei ole maksettu ennakonpidätyksenalaista palkkaa, vakuutusmaksun maksuunpano on lain tai sopimuksen vastainen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4204/97
ETK38520

Lainkohdat

TEL 22 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n tulkintaryhmässä (12.1.2000) todettiin, että yhtiö on yhtiöoikeudellisesti olemassa, vaikka se on verotuksellisesti purettu. VakOn päätöstä pidetään yksittäistapauksena, jonka nojalla aikaisempaa käytäntöä ei vielä ryhdytä muuttamaan. Seurataan VakOn kantaa jatkossa vastaavanlaisissa tilanteissa.