Täytäntöönpanon keskeytys

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli päättänyt maksaa X:n eläkkeen perusturvalautakunnan hakemuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain nojalla perusturvalautakunnalle, joka käyttää X:n eläkkeen laitoshuollon kustannuksiin. X on vastustanut eläkkeen maksamista perusturvalautakunnalle ja hakenut perusturvalautakunnalle tapahtuvan eläkkeen maksun keskeytystä.

Kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytääntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytääntöönpanoa koskevan määräyksen.

ELK ei ole katsonut täytäntöönpanon keskeyttämistä tässä tapauksessa aiheeelliseksi.

Lainkohdat

TEL 20 § 2 mom. Hallintolainkäyttölaki 32 §, HLL 32 § Hallintolainkäyttölaki 79 § 1 mom., HLL 79 § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

Hallberg-Ignatius-Kanninen: Hallintolainkäyttölaki 1997