Eläkkeen perusteita ei tutkittu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke. Päätöksessä todetaan, että se on väliaikainen, eikä siitä voi valittaa eläkkeen määrän osalta sikäli, kun kysymys on EU:n sosiaaliturvasäännösten vaikutuksesta.

X valitti ja vaati muutosta eläkkeen perusteisiin.

ELK jätti valituksen tutkimatta ennenaikaisena, koska eläkkeen määrästä ja perusteista ei ole annettu lopullista päätöstä. ELK katsoi, että eläkkeen määrää ja perusteita ei voi erottaa toisistaan erillisinä ratkaistaviksi asioiksi. EU:n sosiaaliturvalainsäännösten johdosta eläkkeen määrää ei oltu voitu vahvistaa lopullisella päätöksellä, jolloin eläkkeen perusteitakaan ei ole ratkaistu lopullisella päätöksellä.

Lainkohdat

TEL 21 §