Konsultointi varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Osakeyhtiön varatoimitusjohtaja alkoi heti varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäätyään tehdä yhtiölle erillisen määräaikaisen (1 v 2 kk) palkkiopohjaisen sopimuksen perusteella konsultointia. Työ tapahtuu hänen kotonaan hänen omalla PC:llään. Hän saa samanaikaisesti työskennellä muille työnteettäjille, mutta ei kilpailijoille. Hän saa käyttää työssä apulaista työnteettäjää kuulematta. Palkan apulaiselle maksaa yhtiö. Hän ei saa käyttää työssä sijaista yhtiötä kuulematta. Yhtiö on antanut ohjeita ja määräyksiä työn suorittamisesta. Hänen on tarvittaessa annettava tietoja työskentelystä. Päivärahaa ei makseta. Työaika on keskimäärin 8 päivää kuukaudessa.

ETK: TEL

Henkilö on jatkanut konsulttina työskentelyä välittömästi yhtiöön olleesta työsuhteesta eläkkeelle siirtymisensä jälkeen. Hänelle maksetaan työstä kuukausipalkka ja hänellä on varatoimitusjohtajana oloaikaansa vastaava autoetu. Hänellä on samat terveydenhuoltopalvelut kuin yhtiön vakituisella henkilökunnalla. Hänelle maksetaan lakisääteinen lomakorvaus ja hänen matkakulunsa korvataan. Henkilön katsottiin olevan yhtiön johdon ja valvonnan alainen työntekijä.

Lainkohdat

TEL 1 § ja 2 § 7 mom.