TV-ohjelmassa temppuja tekeviin ei sovelleta työeläkelakeja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiö tuottaa ohjelmaa 'Yllytyshullut'. Kohteena ovat tavalliset ihmiset, jotka joku tuttava tms. on ilmoittanut ohjelmaan. Ohjelmaan tuleva henkilö haetaan joko työpaikalta tai kotoa suorittamaan temppua. Temppuja on vaikeusasteeltaan kolmenlaisia: iso temppu, katutemppu ja pikkutemppu. Ohjelman tarkoitus on kannustaa ihmisiä venyttämään kykyjensä rajoja ja voittamaan pelkonsa. Kilpailijaa ei ole tarkoitus saattaa vaaraan. Tarvittaessa paikkalla on turvallisuushenkilöitä ja stunt-miehiä.

Temppuun osallistujan tulee antaa kirjallinen suostumus osallistumisesta. Hänen tulee vakuuttaa käyneensä lääkärintarkastuksessa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Hän on pääasiassa oman vakuutuksensa alaisena osallistuessaan temppuun ja ottaa itse vastuun mahdollisista vammoista. Tempun teosta voi vetäytyä missä vaiheessa tahansa, eikä osallistujalle luvata mitään maksua tai palkkiota osallistumisesta. Tempun tekemiseen menee
1-12 tuntia tempusta riippuen.

Jos temppuun yllytetty henkilö suoriutuu tempusta ennalta määritellyn aikarajan tms. rajoissa, hän voittaa itselleen vaihtoehtoisesti tempusta riippuen matkalahjakortin tai rahapalkinnon arvoltaan 1 000 mk. Jos henkilö kieltäytyy suorittamasta temppua, niin tempun suorittaa ohjelman juontaja. Jos juontaja epäonnistuu tempussa, saa temppuun yllytetty henkilö lahjan tai palkkion itselleen. Jos ohjelman juontaja onnistuu tempussa, ei temppuun yllytetty saa mitään itselleen.

ETK: Ei sovelleta työeläkelakeja.

Temppuun osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilö voi jäädä ilman palkintoa joko kieltäytymisen tai tempussa epäonnistumisen takia. Tempun tekijä ei ole sitoutunut tekemään työtä yhtiön johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan. Näin ollen ei sovelleta TaEL:a eikä TEL:a. Vaikka temppuun osallistuvalla on mahdollisuus raha- tai muuhun palkintoon, ei osallistumisen voida ohjelman luonteen ja tarkoituksen huomioon ottaen katsoa perustuvan pelkästään ansaintatarkoitukseen. Osallistuja ei harjoita myöskään YEL:n piiriin kuuluvaa ansiotyötä.

Lainkohdat

TaEL 1 § TEL 1 § YEL 1 §