Yhdistyksen järjestämien kurssien luennoitsija, suunnittelija ja ohjaaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A suunnitteli ry:n kanssa seminaarit ja foorumit, joiden osalta hän ohjasi koko koulutusprosessia. Hänen tehtäviinsä kuuluivat myös luennot sekä harjoitus- ja koetehtävien korjaaminen. A:lle maksettiin työstä kertakorvaus. Myös päiväraha maksettiin ja hänen matkakulunsa korvattiin. Hän ei saanut käyttää sijaista työssä.

ETK: TEL

A sopi ry:n kanssa mm., että hän otti vedettäväkseen seminaarin, jossa sama ryhmä kokoontuu kahden vuoden aikana kaksi kertaa vuodessa 2-3 -päiväiseen tilaisuuteen. Käytännössä A:n työ ry:lle oli ennalta sovitun mukaisesti toistuvaa ja jatkuvaa. Vastaavat toimeksiannot hoiti sittemmin yhtiö, jossa A oli hallituksen varsinaisena jäsenenä ja osakkaana. Katsottiin, että A:n työskentely ei tapahtunut määräaikaisessa työsuhteessa, vaan hänen työsuhdettaan oli työeläkelakeja sovellettaessa pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Näin ollen A:han oli sovellettava TEL:a eikä TaEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § YEL 1 §