Laulukilpailun tuomareihin ei sovellettu TaEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Säätiö A järjestää määräajoin kansainvälisen laulukilpailun, jonka kesto on noin 1,5 viikkoa. Säätiö tiedusteli, pitikö vuonna 1999 järjestetystä kilpailusta maksaa TaEL-maksut tuomariston palkkioista.

Kilpailun tuomariston puheenjohtaja kutsui tuomareiksi tunnettuja taiteilijoita eri maista. He olivat yleensä jo oman uransa lopettaneita taiteilijoita. Säätiö maksoi tuomareiden matka- ja majoituskulut sekä palkkiot: puheenjohtajalle 45 000 mk ja jäsenelle 30 000 mk. Varsinaista sopimusta ei solmittu säätiön ja tuomarin kesken. Tuomarit työskentelivät itsenäisesti ja heitä sitoi vain laulukilpailun sääntöjen kohta 'arvostelutapa' ja tuomariston ohjesääntö. Tuomariston päätöksistä ei voinut valittaa.

ETK: Ei TaEL.

Tuomaristo työskenteli itsenäisesti. Kilpailun järjestäjä ei voinut johtaa ja valvoa tuomariston toimintaa eikä muuttaa sen tekemää arviointia. Työsuhteen tunnusmerkistö ei toteutunut, joten tuomareihin ei sovellettu TaEL:a. Tuomariston jäsen ei tehnyt työtä ansiotarkoituksessa, joten ei kysymys myöskään ole yrittäjätoiminnasta. Tuomareiden toimintaa voitiin pitää luottamustoimeen rinnastettavana.

Lainkohdat

TaEL 1 §