Kuolinpesän osakkaan MYEL-työtulopäätöstä ei poistettu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Mela vakuutti X:n maatalousyrittäjänÄ kuolinpesän tilalta 1.1.1997 alkaen 18.2.1998 antamallaan päätöksellä.

X haki työtulopäätöksen poistamista ja perusteli hakemustaan mm. sillä, että hän joutuu maksamaan takautuvia vakuutusmaksuja ja että hän ei kuolinpesän osakkaana ollut marraskuussa 1996 päässyt pakollisen vakuutuksen piiriin. Kun hänet nyt 18.2.1998 on vakuutettu 1.1.1997 lukien, hän joutuu maksamaan takautuvia vakuutusmaksuja.

X:n vakuuttaminen perustui siihen, että vuoden 1996 elokuussa vakuuttamiskäytäntöä kuolinpesien tiloilta oli tarkennettu. Kaikki kuolinpesän osakkaat olivat vakuuttamisvelvollisia, jos maataloustoimintaa verotettiin kuolinpesänä, ja jos yleiset edellytykset täyttyivät. Melan vastineen mukaan perheenjäsenen vakuutuksen muuttaminen yrittäjäksi pyritään tekemään ilmoituspäivästä, mutta asema voidaan muuttaa takautuvastikin joko kuolinpesän muodostumispäivästä tai hakemuksessa esitetystä päivästä. Koska se päivä, josta osakkaan vakuutus muutetaan perheenjäsenestä yrittäjäksi on harkinnanvarainen, on X vakuutettu yrittäjänä esityksensä mukaisesti.

VakO hylkäsi hakemuksen, koska edellytyksiä päätöksen poistamiselle ei ollut olemassa. VakO totesi lisäksi, että kuolinpesän omistamalle tilalle oli hankittu lisää maata ostamalla ja vuokraamalla 1.1.1997 ja 13.12.1997. X:n isä oli ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja X oli tosiasiallisesti työskennellyt tilalla. X:n vakuuttaminen MYEL:n mukaan 1.1.1997 lukien ei siten ollut ilmeisen lainvastaista.

Lainkohdat

MYEL 1 § MYEL 1 a §