Tarjoilija oli työsuhteessa työvoimaa vuokraavaan yritykseen, vaikka palkanmaksajina oli myös muita samaan yritysryhmään kuuluvia yrityksiä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ETK katsoi tarjoilijan ja ravintolahenkilökunnan vuokrausta harjoittavan Oy:n välille muodostuneen työsuhteen vuonna 1992 myös siltä osin kuin palkanmaksajina olivat saman yritysryhmän muut vuokrausyhtiöt.

Tarjoilija valitti päätöksestä ja katsoi, että palkkioita maksaneita ravintolahenkilökunnan vuokrausta harjoittavia yhtiöitä olisi yhdessä pidettävä TEL:n tarkoittamina työnantajina ja että ne olisivat yhteisvastuullisesti velvollisia järjestämään hänelle TEL:n mukaisen eläketurvan.

ELK ja VakO eivät muuttaneet ETK:n päätöstä.

Tarjoilijan ja työvoiman vuokrausta harjoittaneen yhtiön välillä alun perin syntynyt työsopimus oli perustanut työsuhteen heidän välilleen myös myöhemmissä työsuhteissa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1664
ELK1572/97

Lainkohdat

TEL 1 §