Taloudellinen tuki Toissijainen edunsaaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


X oli suorittanut ylioppilastutkinnon keväällä 1996 ja aloittanut varusmiespalveluksen suorittamisen heinäkuussa 1996. Edunjättäjä oli kuollut 8.9.1996, jolloin X oli ollut 19-vuotias. X on katsonut täyttävänsä taloudellisen tuen toissijaisen edunsaajan tunnusmerkit, koska hän on ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen 15.6.1996 osallistunut yliopiston pääsykokeeseen tulematta kuitenkaan hyväksytyksi, varusmiespalveluksessa ollessaan pyrkinyt korottamaan ylioppilastutkinnon arvosanaa ja yrittänyt saada opiskelupaikkaa sekä sittemmin varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen 12.8.1997 aloittanut opiskelun. VakO katsoi, että huolimatta pyrkimyksistään opiskelun jatkamiseen kevään 1996 jälkeenkin ja opiskelun aloittamisesta 12.8.1997, ei X ole täyttänyt edunjättäjän kuolinhetkellä eli 8.9.1996 taloudellisen tuen toissijaisen edunsaajan tunnusmerkkejä, koska hänellä ei tuolloin ole ollut olemassa opiskelupaikkaa. Kuntien eläkelautakunnan päätöksen lopputulosta ei muutettu.


Jaosto:V Äänestys: