Maksuunpanoa ei tee virheelliseksi se, että maksun suorittaa henkilö, jonka henkilökohtaisesti maksettavaksi maksu ei kuulu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsen maksoivat 15.12.1994 yhtiön palveluksessa vuonna 1989 olleen työntekijän TEL-vakuutusmaksun protestilistalle joutumisen pelosta ja vaativat valituksessa maksamansa summan palauttamista. Asianomaiset olivat myyneet osakkeensa pois 30.6.1990, ja yhtiö oli sittemmin haettu konkurssiin.

ELK hylkäsi valituksen. ELK katsoi maksuunpanon kohdistetun Oy:hyn ja ettei maksuunpanoa tee virheelliseksi se, että maksun suorittaa henkilö, jonka henkilökohtaisesti maksettavaksi maksu ei kuulu ja joka ei kiistä maksun perusteita eikä määrää.

VakO hylkäsi valituksen ELK:n päätöksen perustein. Vakuutusmaksujen perimismenettelyn osalta VakO jätti valituksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK549/95
ETK38070

Lainkohdat

TEL 22 §