Vakuutusmaksun maksuunpanon vanhentuminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli 1.1.1991 maksuunpannut X:n YEL:n mukaiset vakuutusmaksut ajalta 1.1.-31.12.1991. Joulukuussa 1991 X oli ilmoittanut eläkelaitokseen, että hänen YEL:n alainen toimintansa on päättynyt jo 22.10.1991. Tämän vuoksi eläkelaitos päätti 1.4.1992 antamallaan päätöksellä X:n YEL:n mukaisen vakuutuksen 22.10.1991 lukien ja 1.5.1992 tekemällään maksuunpanolla oikaisi X:ltä perittävän vakuutusmaksun määrää pienemmäksi. Eläkelaitos katsoi, että YEL 12 §:n 5 momentin mukainen määräaika maksamatta olevan vakuutusmaksun perintään lasketaan tästä uudesta maksuunpanosta lukien.

VakO totesi, ettei eläkelaitos voi, vain oikaistakseen perittävää määrää pienemmäksi, makuunpanna uudelleen jo aikaisemmin kokonaisuudessaan maksuunpantua vakuutusmaksua siten, että YEL 12 §:n 5 momentin mukainen määräaika saatavan perintään pidentyisi. YEL 12 §:n 5 momentin mukainen määräaika on laskettava 1.1.1991 tehdystä maksuunpanosta, joten oikeus saatavan perintään on päättynyt 31.12.1996.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK839/97
ETK38086

Lainkohdat

YEL 12 § 5 mom. 1.1.2000 alkaen YEL 12 § 6 mom. TEL 22 § 1 mom.