Kahden rinnakkaisen ja lisäeläkkeeseen oikeuttavan KVTEL- palvelussuhteen yhteensovitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

KVTEL:n mukaista lisäeläkettä yhteensovitettaessa kunnallisen palvelussuhteen kanssa rinnakkain vuoden ajan jatkuneesta muusta lisäeläkelakien alaisesta toiminnasta ansaittu eläke lisätään kunnallisen palvelun perusteella määrättyyn yhteensovitusrajaan.

Säännös poikkeaa TEL:n mukaisesta yhteensovitussäännöksestä, jonka mukaan vuoden ajan rinnakkain jatkuneen työskentelyn eläkepalkat tai työtulot lasketaan yhteen.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38076

Lainkohdat

KES 12 § 1 mom., KES 19 § 1, 4 ja 9 mom., 1.8.2003 alkaen KuELVpL 3 § ja KuEL 76 § 1 mom. ja KuEL 87 § 1 mom. TEL 8 §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 23/93