Riittävä näyttö työsuhteen todentamiseksi jälkikäteen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Selvityksenä X:n työsuhteesta Y:n palveluksessa 2.10.1962 - 15.7.1966 oli Y:n lesken allekirjoittama ja Y:n kahden pojan todistama todistus sekä Z:n antama todistus, jotka oli kirjoitettu yli 31 vuotta ilmoitetun työsuhteen päättymisen jälkeen.

ELK:n mukaan työsuhdeajan oikeellisuutta puolsi se, että Y oli ottanut eläkelaitoksesta työntekijöiden TEL-vakuutuksen ajalle 1.7.1962 - 11.5.1967, jonka sisälle X:n ilmoittama työsuhdeaika mahtui. Työsuhdeaika sopi hyvin X:n työhistoriaan, koska ensimmäinen rekisteröity työsuhde alkoi 15.7.1966. Lisäksi X:n veroäyrit henkilökohtaisista tuloista (palkat) ko. vuosilta oli saatu selvitetyksi. Työsuhde voitiin näin ollen rekisteröidä TEL:n mukaan.
Äänestys 4-1.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 10 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 5/2001