Eläkeikä - Ennakkotieto

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä


X oli 19.6.1973 valittu päiväkodin seimen johtajattaren virkaan 1.8.1973 lukien. Viran nimikkeenä oli vuodesta 1974 lähtien ollut vastaava hoitaja. Virka- tai ammattinimitystä "vastaava hoitaja" ei ole mainittu kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön liitteessä alempaan eläkeikään oikeuttavien virka- tai ammattinimitysten joukossa. X:ään ei ole sovellettu lastenhoitajan 58 vuoden eläkeikää vaan eläkeiäksi tässä palvelussuhteessa on katsottu 63 vuotta, koska eläkesäännön eläkeikäjärjestelmän vakiintuneen tulkinnan mukaan viranhaltijan eläkeikänä pidetään viran eläkeikää riippumatta viranhaltijan yksityiskohtaisista työtehtävistä. Kuntien eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu.

Jaosto:V Äänestys: 4-1

Lainkohdat

KVTEL 16 a §, 1.8.2003 alkaen KuELVpL 9 §