Vapaakirjat normeerataan vastaamaan MEL-työsuhteen ehtoja, kun työkyvyttömyyseläketapahtuma on 31.12.1993 jälkeen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TEL-LEL-eläke tulee määrätä viimeiseen työsuhteeseen eli MEL:n mukaiseen työsuhteeseen liittyvien ehtojen perusteella käyttäen tulevan ajan pääteikänä MEL 14 §:n 2 momentin mukaista ansaittua eläkeikää eli X:n kohdalla 56 v ja 3 kk, koska X:n eläketapahtuma oli 31.12.1993 jälkeen. Tuleva aika lasketaan 1.1.1994 voimaantulleilla MEL:n lainmuutoksilla yleisen 65 vuoden eläkeiän sijasta siihen ikään, jossa henkilöllä on MEL 14 §:n 2 momentin mukainen vanhuuseläkeoikeus. X:n TEL-LEL-eläke pieneni, kun se normeerattiin vastaamaan tätä aiempaa eläkeikää.

Lainkohdat

MEL 12 a § MEL 14 § 2 mom. MEL 17 § 8 mom. LEL 13 a § TEL 12 §