Vastuuvajauksen kuoletus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

ETK:n eläkesäätiö A:n maksettavaksi määräämän vuonna 1994 syntyneen TEL:n, LEL:n ja TaEL:n mukaisen vastuuvajauksen kuoletus vuodelta 1996 ei ole eläkelaitos- tai työnantajakohtainen, vaan se on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla. Merkitystä ei ollut sillä, että eläkesäätiö A:n toimintapiiriin kuuluvat henkilöt olivat siirtyneet TEL-järjestelmään vasta vuoden 1996 alusta. Eläkelaitokset vastaavat yhteisesti vakuutusmaksun alentamisesta aiheutuvasta vastuuvajauksen kuolettamisesta kunakin vuonna maksamiensa palkkojen perusteella. Eläkesäätiö A oli vastuussa vastuuvajauksen kuolettamisesta ja vastuuvajaukselle lasketusta laskuperusteiden mukaisesta korosta vuonna 1996 määrällä, joka vuonna 1996 vastasi STM:n vahvistamaa 0,4 prosenttia eläkesäätiö A:ssa vuonna 1996 vakuutettujen työntekijöiden TEL:n alaisista palkoista.

Lainkohdat

TEL 12 § TEL 22 § LEL 9 § LEL 13 a §

Lisää tietoa aiheesta

STM:n päätökset 1663/94, 1751/95