Jääkiekkoilija TEL-työsuhteessa v. 1988-1993

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Suomalaiseen urheiluseurassa pelanneeseen jääkiekkoilijaan A sovellettiin TEL:a. TEL:n piiriin kuulumisen edellytykset olivat täyttyneet ainakin ajalla 1.1.1988-30.4.1993.

A:n ja urheiluseuran väliset sopimukset olivat tavanomaisen sopimusmallin mukaisia. Pelaaminen tapahtui vuosina 1987-1993 ja se oli A:lle miltei ainoa tulolähde. Ansiot pelaamisesta olivat aluksi melko pienet: 36 350 mk v. 1988, 25 310 mk v. 1989 ja sen jälkeen noin 59 000 - 108 000 mk vuodessa. Vuoden 1987 ansioista ei saatu selvitystä.

Raja ammattimaisen ja harrastuspohjaisen urheilemisen välillä on liukuva. Kun urheileminen suljettiin TEL:n ulkopuolelle 1.5.1995 lukien (372/95), urheiluseurat velvoitettiin järjestämään urheilijoille eläketurva urheilemisesta erikseen vakuutuksella. Vakuutusturvan takaavan vuositulon alarajaksi säädettiin asetuksessa (537/95) 56 640 mk.

A:n osalta ei siis haettu harrastustoiminnan ja ammattimaisuuden rajaa em. asetuksella määritellystä tulotasosta, vaan katsottiin koko uran kuuluneen TEL:n piiriin.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov1646
ELK2493/96

Lainkohdat

TEL 1 §