Irtisanomisajan palkka oli vahingonkorvausta, jota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X ja Oy olivat 22.6.1995 sopineet työsuhteen päättyväksi 30.6.1995 irtisanomisaikaa noudattamatta. Oy oli maksanut X:lle neljän kuukauden irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen heinäkuussa 1995. Irtisanomisajalta maksettu palkka ei ole tässä tapauksessa eläkkeen perusteena olevaa palkkaa, koska se ei ole TEL:n mukaista vastiketta työsuhteessa tehdystä työstä. Työsuhteeseen perustuvat vahingonkorvausluonteiset suoritukset eivät oikeuskäytännön mukaan ole TEL:n mukaista palkkaa.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK3701/96
ETK37879

Lainkohdat

TEL 7 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § Työsopimuslaki 37 § 1 mom., TSL 37 § 1 mom. Työsopimuslaki 38 a §, TSL 38 a §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 8/90