Virheellinen muutoksenhakuohje; myöhässä tullut valitus tutkittiin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos oli liittänyt päätökseensä muutoksenhakuohjeen, jossa oli todettu, että myös telekopiona (faxina) lähetetty valitus hyväksytään, jos se saapuu eläkelaitokseen ennen klo 24.00 valitusajan päättymispäivänä. Valitus oli saapunut eläkelaitokseen telekopiona mainittuna päivänä klo 16.47.

VakO katsoi valituksen saapuneen ajoissa ja palautti asian ELK:lle tutkimista varten. Perusteet: OK 25 luvun 11 §:n 3 momentin mukaan, jos valitusosoitus on virheellinen eikä virhe ole ollut selvästi havaittavissa, valitus tai siihen annettu vastaus on tehty oikein, mikäli asianomainen on noudattanut joko osoitusta tai mitä asiasta on säädetty.

Lainkohdat

TEL 21 § TEL 21 a § TEL 21 c §

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 45/94