Työsuhde kuului kokonaan TEL:n piiriin Valton rahoitus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli vuosina 1968-1979 samanaikaisesti eri tehtävissä museossa, joka sai anomuksensa perusteella avustusta toimintaansa valtion varoista. X:lle maksettiin palkka osasta tehtäviä museon omista varoista ja osasta tehtäviä museon erillisinä pitämistä, valtion avustuksena saaduista varoista.


ELK katsoi, että X:n työskentely kuului kokonaisuudessaan TEL:n piiriin niiltä ajanjaksoilta, joilta TEL 1 §:n mukaiset soveltamisedellytykset täyttyivät. X oli sopinut työskentelystään kaikilta osin vain museon kanssa ja tehnyt museon hänelle osoittamia töitä. Valtion tai muun tahon kanssa X ei ollut työskentelystä sopinut. TEL:n mukaisen työsuhteen eläkepalkan perusteeksi oli otettava museon omista varoista maksetun palkan ja valtion veroista saadun avustussumman yhteenlaskettu määrä.

Lainkohdat

TEL 1 § TEL 7 § 3 mom. 1.1.1989 alkaen TEL 7 § 4 mom. 1.1.1991 alkaen TEL 7 § 5 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 e §