Eläketurvan järjestämisvelvollisuus on ratkaistu todellisen työantaja-aseman perusteella kun nimellinen työnantaja-asema on näennäisjärjestely

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X ja Y ovat työskennelleet C Oy:n omistamissa ravintoloissa, pääasiassa samassa ravintolassa. Työso-pimukset on tehty C Oy:n palveluksessa olevan henkilön kanssa ja työsopimukset on vuorotellen allekirjoitettu A Oy:n ja B Oy:n nimiin, jotka yhdessä C Oy:n kanssa muodostavat taloudellisen ja hallinnollisen kokonaisuuden. A Oy ja B Oy ovat vuokranneet työvoiman C Oy:lle, mutta eivät muille. Palkan X:lle ja Y:lle ovat vuorotellen maksaneet A Oy ja B Oy, jotka ovat järjestäneet heille myös TEL-eläketurvan. X ja Y:n TEL:n mukaisena työnantajana on pidettävä C Oy:tä, koska X :n ja Y:n työskentely tapahtuu yksinomaan tämän yhtiön omistamassa ravintoloissa, työn johto ja valvonta on tällä yhtiöllä ja työstä koituva hyöty tulee tälle yhtiölle. Työvoimanvuokraussopimuksia sekä A Oy:n ja B Oy:n nimellistä työnantaja-asemaa on pidettävä näennäisinä järjestelyinä. Eläketurvan järjestämis-velvollisuus on ratkaistava asian todellisen luonteen mukaisesti, jolloin C Oy on X:n ja Y:n työnantajana TEL:n mukaan velvollinen järjestämään X:n ja Y:n eläketurvan.
Täysistuntoratkaisu. Äänestys 15 - 7.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK sov1677

Lainkohdat

TEL 1 § 1 mom. TEL 1 § 6 mom. TEL 10 a § 1 mom. TEL 10 a § 2 mom.