Maalaustyöt ja suksien valmistaminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yrityksen aiempi toimiala oli suksien valmistus ja rakennuskohteiden maalaustyöt. Suksien menekin vähentyessä pääasialliseksi toimialaksi muodostui teräsrakenteiden maalaustyöt. Työ oli paikalleen asennettujen koneiden, putkistojen ja hoitotasojen ja rakennuksen teräsrunkojen paikka- ja viimeistelymaalausta. Tarvittaessa yritys teki myös hiekkapuhallusta.

ETK: Yritykseen oli työnantajana sovellettava LEL:a niiden työntekijöiden osalta, jotka pääasiassa tekivät muuhun kuin koneisiin kohdistuvaa maalaustyötä. Pääasiassa suksien valmistukseen ja koneiden maalaukseen liittyviä töitä tehneeseen työntekijään oli sovellettava TEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § LEL 1 §