Kuuluttaja/juontaja kuului TEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X työskenteli televisiossa osa-aikaisena kuuluttajana noin viitenä päivänä kuukaudessa. Työstä maksettiin tuntikorvaus. Myös vuosilomakorvaus maksettiin. Lisäksi X juonsi vuonna 1985 seitsemän musiikkiohjelmaa, joista maksettiin erillinen kertakorvaus. Kuuluttajan työstä oli tehty kirjallinen työsopimus, jossa oli mainittu, että työsuhteen alkamispäivä on 27.8.1981 ja että työsopimus on voimassa toistaiseksi. Ohjelman juontamisesta tehtiin kirjallinen ohjelmatyösopimus.

ETK katsoi, että X:ään on sovellettava TEL:a 27.8.1981 lähtien. Työsuhde on voimassa toistaiseksi, joten siihen ei voida soveltaa TaEL:a.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 §