Ohjelmien toimittaja oli yrittäjä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X oli tehnyt puhelinosuuskunnan kanssa kirjallisen sopimuksen puhelimitse kuunneltavien viihdeohjelmien toimittamisesta. Sopimuksen mukaan X sitoutui laatimaan ja äänittämään C-kasetille laadukkaan vitsejä sisältävän äänikoosteen sekä lähettämään sen omalla kustannuksellaan puhelinosuuskunnalle. Palkkio määräytyi palvelun käytön perusteella. Mikäli ohjelmaa ei esitty, toimittajalle ei maksettu palkkiota.

ETK katsoi, ettei toimittaja puhelimitse kuuneltavia viihdeohjelmia toimittaessaa ollut puhelinosuuskunnan johdon ja valvonnan alainen eikä siis työsuhteessa puhelinosuuskuntaan, vaan hän toimi itsenäisenä yrittäjänä.

Lainkohdat

YEL 1 § TaEL 1 §