Telineasennukset uusien laivojen rakennustyön yhteydessä TEL:a (tai TaEL:a) muuta ei LEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yhtiö tekee telakalla telinetöitä (pystytys, purku ja suojaus) uusiin, rakennettaviin laivoihin.

ETK: Sovellettava TEL:a jos lain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät. Mikäli TEL:n edellytykset eivät täyty, vakuutettava TaEL:n mukaan.

Uusien laivojen rakennustyöt jäävät LEL:n soveltamispiirin ulkopuolelle. Koska yhtiön tekemällä työllä on välitön yhteys uusien laivojen rakentamiseen, yhtiön suorittaman työn ei katsottu kuuluvan LEL:n piiriin. Yhtiö ei ilmoittanut tekevänsä muita töitä.

Lausunnossa todettiin vielä, että jos työntekijöiden pääasiassa tekemä työ muuttuu myöhemmin LEL:n piiriin kuuluvaksi rakennustyöksi, heidät on vakuutettava LEL:n mukaan.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § LEL 1 §