Sivutoiminen kirjanpitäjä YEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X tekee kirjanpitotyötä, tilinpäätöksiä ja veroilmoituksia sivutyönä kuudelle toimeksiantajalle. Hän tekee kaikki sivutyöt kotonaan omilla välineillään ja ATK-ohjelmillaan hänelle sopivana aikana. Asiakkaat tuovat materiaalin X:n kotiin ja noutavat sen, kun työ on valmis. Töistä ei ole tehty erillisiä sopimuksia. Työskentelyä muille työnteettäjille ei ole rajoitettu. Palkkiot maksetaan laskun mukaan. Erillisiä kustannusten korvauksia taikka vuosilomakorvauksia ei makseta. Sidonnaisuus eri työntettäjiin vaihtelee. Toisille X tekee vain veroilmoituksen ja tilinpäätöksen, toisille työnteettäjille X laatii kuukausittain mm. verottajalle menevät raportit.

ETK: YEL

X:ltä on tilattu paremminkin työn lopputulos, ei niinkään tiettyä työpanosta. Kun lisäksi otetaan huomioon toimeksiantajien lukumäärä ja se, että kyse on sivutyöstä päätoimen ohella, ei sidonnaisuus yksittäiseen toimeksiantajaan voi myodostua kovin suureksi. Näin ollen työhön ei voi kohdistua työnteettäjien osalta työsuhteen edellyttämää johtoa ja valvontaa. Työtä on kokonaisuutena tarkastellen pidettävä yrittäjänä tehtynä työnä.

Jos kuitenkin sidonnaisuus johonkin yksittäiseen työnteettäjään on huomattavasti merkittävämpi, voi henkilö muun yrittäjätoiminnan ohella olla tähän nimenomaiseen työnteettäjään myös työsuhteessa. Sidonnaisuus voi ilmetä esimerkiksi säännöllisenä raportointivelvollisuutena tai työnantajan tarkempana ohjeistuksena. Työsuhteessa oleva asettaa työpanoksensa työnantajan käytettäväksi tämän ohjeiden mukaisesti.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §