Luottamustoimivakuutuksen alkamisajankohtaa ei voida takautuvasti muuttaa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työnantaja on vuonna 1998 ilmoittanut X:lle 1.1.1986 alkaneeksi rekisteröityyn luottamustoimivakuutukseen luottamustoimipalkkioita, jotka on maksettu vuosina 1984 ja 1985, ja vaatinut, että luottamustoimivakuutus rekisteröidään alkavaksi 1.1.1984.

ETK: Luottamustoimivakuutuksen alkamisajankohtaa ei voida takautuvasti muuttaa.

TEL 1 b §:n mukainen luottamustoimivakuutus voidaan järjestää sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien ehtojen mukaisesti. Näiden ehtojen 5 §:n mukaan, vakuutusta otettaessa on määrättävä, mistä alkaen vakuutetun luottamustoimiaika lasketaan eläkkeeseen oikeuttavaksi. Tämä ajankohta voidaan määrätä taannehtivasti aikaisintaan edellisen kalenterivuoden alkuun.

X:n luottamustoimivakuutus on aikanaan vakuutusta otettaessa rekisteröity alkavaksi 1.1.1986. Asiassa ei ole selvitetty sitä, onko vakuutus aikanaan otettu jo takautuvasti vai onko henkilö rekisteröity vakuutukseen ilmoitushetkestä eteenpäin. Koska kyse on vapaaehtoisesta vakuutuksesta, vakuutuksenottaja on voinut vakuutusehtojen sallimissa puitteissa määrätä vakuutuksen alkamisajan. Tätä ajankohtaa ei voida jälkeenpäin muuttaa, koska vakuutusehdoissa on nimenomainen taannehtivaa vakuuttamista koskeva rajoitus, joka on sidottu vakuutuksen ottamishetkeen.

Lainkohdat

TEL 1 b §