Ajanvaraajat ovat työsuhteessa

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Vakuutusyhtiön ajanvaraajat eivät myy asiakkaille vakuutusturvaa, vaan he varaavat yhtiön myyntihenkilöstölle mahdollisuuden vakuutuskartoitukseen ja myyntiin. Ajanvaraajat työskentelevät vakuutusyhtiön tiloissa ja laitteilla määrättynä aikana. Heidän on tehtävä työ henkilökohtaisesti. Tietosuojan vuoksi heidän vastaavaa työtään muille ei pidetä suotavana. Ajanvaraajat saavat kampanjakohtaisesti asiakaskohteet. Heidän palkkionsa muodostuu kontakteista ja tehdyistä ajanvarauksista. Ajanvaraajien kanssa tehdään asiamiessopimukseksi nimetty sopimus, jossa mainitaan mm., että asiamiehen on huolehdittava YEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudestaan.

ETK: Työsuhteessa, TEL tai TaEL

Huolimatta asiamiessopimukseksi nimetystä sopimuksesta katsottiin, että ajanvaraajien tosiasialliset työskentelyolosuhteet ovat sellaiset, että he ovat työsuhteessa vakuutusyhtiöön.

Lainkohdat

TEL 1 § TaEL 1 § YEL 1 §