Työnohjaajaan sovelletaan YEL:a

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on toiminut yhdistyksen dementianeuvojan työnohjaajana. X ja dementianeuvoja ovat tehneet ohjauksesta kirjallisen sopimuksen. Työnohjausistunto on 2-3 kertaa kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan ja se tapahtuu dementianeuvojan entisessä työpaikassa. Korvaus määräytyy tuntipalkan mukaan ja sen maksaa yhdistys laskun perusteella kerran kuukaudessa. Sopimuksessa on mainittu vaitiolovelvollisuus. Ohjauksesta tehdään väli- ja loppuraportit. Yhdistys ei ole antanut X:lle ohjeita työn suorittamisesta. X:lle ei korvata kuluja eikä anneta vuosilomaa tai sitä vastaavaa korvausta.

ETK: YEL

X:n työ on konsulttityyppistä asiantuntijatyötä, jota on soveltamiskäytännössä pidetty yleensä itsenäisenä yrittäjätoimintana. X:n työskentelytapa on itsenäistä. Yhdistys ei anna ohjeita eikä valvo työtä, vaan toimii ainoastaan laskun maksajana. Työnohjaaja ja ohjattava ovat sopineet vaitiolovelvollisuudesta sekä ohjauksen suorituspaikasta. X saa työskennellä samanaikaisesti myös muille työnteettäjille. Arviointi työn tuloksista tapahtuu työnohjaajan ja dementianeuvojan kesken. Raportointi työn tuloksista on tavanomaista myös konsultointityössä.

Lainkohdat

YEL 1 § TEL 1 §