Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätösasia raukesi valittajan kuoleman johdosta

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X, joka oli saanut hylkäävän päätöksen työeläkelakien mukaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöshakemukseen, kuoli valituksen ollessa vireillä. ELK totesi asian käsittelyn raukeavan X:n kuoleman johdosta, koska X:n ansiotasossa ei ollut ennen hänen kuolemaansa tapahtunut muutoksia eikä hän ollut vielä siirtynyt osa-aikatyöhön, vaikkakin oli vähentänyt työntekoaan lomapäivien ja kertymävapaiden avulla. X:lle ei siten olisi hänen elinaikanaan voinut tulla maksettavaksi osatyökyvyttömyyseläkettä eikä osatyökyvyttömyyseläkkeen maksamisen edellytyksenä olevaa työn ja ansiotason vähentämistä voida enää X:n kuoleman jälkeen toteuttaa.

Lainkohdat

TEL 19 e § TEL 21 §