Verotettavat tulot luetaan eläkkeen perusteena oleviin ansioihin, vaikka työnantaja on laiminlyönyt suorittaa tuloista ennakonpidätyksen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Edustajana työskennelleen henkilön kustannusten korvauksiksi nimetyt tulot katsottin lääninoikeuden ja KHO:n päätöksillä verotettaviksi tuloiksi. Kyseessä olevista eristä työnantajan olisi aikanaan pitänyt pidättää veron ennakko. Tulot oli luettava eläkkeen perusteena oleviin ansioihin. Äänestys 4-1.

Ratkaisu seuraa VakOn 2.2.1995 antamaa päätöstä n:o 5937/93
ETK36155

Lainkohdat

TEL 7 § 5 mom., 1.1.1996 alkaen TEL 7 e § 1 mom.

Lisää tietoa aiheesta

ETK:n yleiskirje A 08/90