Yli viisi vuotta vanha SPV-eläkepäätös poistettiin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

VakO poisti yli viisi vuotta vanhat sukupolvenvaihdoseläkepäätökset, joissa sukupolvenvaihdoseläkkeen perusmäärä oli laskettu liian suureksi. Poistamatta jättäminen olisi johtanut siihen, että myös tuleva MYEL-vanhuuseläke olisi maksettu liian suurena, koska sukupolvenvaihdoseläkkeen perusmäärä muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi.

Lainkohdat

SPVEL 43 § TEL 21 d § Laki vakuutusoikeudesta 9 § 4 mom. Oikeudenkäymiskaari 31 luku 10 § 2 mom., OK 31:10,2 Oikeudenkäymiskaari 31 luku 16 §, OK 31:16