Kuusijärvi Yleiset säännökset Soveltamisala

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 1.a

Asetus 1408/71 soveltuu henkilöön, joka oli 1 (a) artiklan mukaisesti vakuutettuna jäsenvaltiossa asetuksen tullessa siellä voimaan, vaikka henkilö ei olisi tuolloin työskennellyt tai saanut työttömyysetuuksia siitä maasta.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 Artikla 1.a