Voeten Eläke-etuudet Rajatyöntekijä

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 574/72
Artiklat 40 ja 51.1

Kun työkyvyttömyysetuuksia saava entinen rajatyöntekijä asuu muun jäsenvaltion kuin sen valtion alueella, jossa maksamisesta vastaava laitos sijaitsee, ja kun hänen asuinpaikkansa on lähempänä tätä laitosta kuin hänen asuinpaikkansa laitosta, toimivaltainen laitos ei saa suorittaa asianomaista koskevia hallinnollisia tarkastuksia ja lääkärintarkastuksia pyytämättä ensin tarkastusta asuinpaikan laitokselta.
Kun sitä vastoin työkyvyttömyysetuus määritellään ensimmäistä kertaa henkilölle, joka asuu muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen laitoksen sijaintivaltion alueella, toimivaltainen laitos saa määritellä työkyvyttömyyden asteen itse suorittamansa lääkärintarkastuksen perusteella, ilman että se olisi ensin pyytänyt asuinpaikan laitosta tekemään lääkärintarkastuksen. Toimivaltaisen laitoksen on kuitenkin otettava huomioon asianomaisen asuinpaikan laitoksesta saatavat asiakirjat ja lääkärinlausunnot sekä hallinnolliset tiedot.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 574/72 Artiklat 40 ja 51.1