Grajera Rodrigues Yleiset säännökset Soveltamisala Sosiaaliturvasopimus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
I osasto

Sosiaaliturvasopimusta on sovellettava, jos se antaa edullisemman eläkkeen henkilölle, joka oli sen piirissä ennen asetuksen 1408/71 voimaantuloa.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 I osasto