Lustig Eläke-etuudet Laskeminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 49
III osasto

Asetuksen 1408/71 49 artiklan mukaan eläke on aina laskettava asetuksen 1408/71 mukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden vakuutuskaudet huomioon ottaen riippumatta siitä, tarvitaanko toisen EU-maan vakuutuskausia eläkeoikeuden syntymiseen ja myöntääkö toinen EU-maa vielä eläkettä vai ei, jos sillä tavalla tulee suurempi eläke. Tämä koskee myös tilannetta, jossa eläkkeenhakija on nimenomaisesti pyytänyt eläkkeen lykkäämistä. Eläke on tällöin aina laskettava kahdella tavalla sekä kansallisena eläkkeenä että pro rata -eläkkeenä. Näistä suurempi myönnetään.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 artikla 49

Lisää tietoa aiheesta

Ks. LA:n tiedote 11/1999. Ks. myös vanhemmat tapaukset, jotka on annettu ennen kuin asetuksen 1408/71 artikloja 46 ¿ 49 muutettiin asetuksella 1248/92 ja edelleen artiklaa 49 asetuksella 3096/95. 37/77 (Greco) 13.10.1977; 22/77 (Mura) 13.10.1977; 108/89 (Pian) 5.4.1990; 98/77 (Schaap) 14.3.1978; 105/77 (Boerboom-Kersjes) 14.3.1978: Vaikka kahdessa tai useammassa jäsenmaassa työskennelleellä henkilöllä on ensin eläkeoikeus vain yhdestä jäsenmaasta, tämän jäsenmaan on jo tässä vaiheessa sovellettava EU-laskentaa, jos eläke näin laskettuna on suurempi. Art. 46 (1).