Rodriguez Eläke-etuudet Asetus ja sosiaaliturvasopimus

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71
Artikla 79
III osasto

Toinen jäsenvaltio ei ole velvollinen myöntämään orvon etuuksia sosiaaliturvasopimuksen perusteella sen jälkeen, kun asuinvaltiossa asetuksen 1408/71 perusteella saatu oikeus etuuteen on lakannut ikärajan ylittymisen vuoksi. Kun vertailu asetuksen ja sosiaaliturvasopimuksen välillä oli tehty ja asetuksen mukainen laskenta todettu edullisemmaksi, ei sosiaaliturvasopimus voi enää sen jälkeen tulla sovellettavaksi, vaikka orvon eläkkeen päättymisikä olisi ko toisessa jäsenvaltiossa korkeampi.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 artikla 79

Lisää tietoa aiheesta

Ks LA-tiedote 20/98