Valtion eläke - Työkyvyttömyyseläke - Takautuva eläke - Asian uudelleen käsitteleminen

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valtiokonttori oli myöntänyt työkyvyttömyyseläkkeen valtion eläkelautakunnan päätöksen perusteella. Valtion eläkelautakunta oli katsonut työkyvyttömyyden alkaneen syyskuussa 1991, mutta valtiokonttori oli myöntänyt eläkkeen 1.6.1993 alkaen eli viimeisestä eläkehakemuksesta takautuvasti vuoden ajalta. Pitempään takautuvuuteen ei katsottu olevan pätevää syytä. Aikaisemmat eläkehakemukset oli hylätty valtiokonttorin ja valtion eläkelautakunnan päätöksillä sekä viimeksi KHO:n päätöksellä 17.7.1992. VakO katsoi, että koska työkyvyttömyys oli katsottu alkaneeksi syyskuussa 1991 eli ennen mainittua 17.7.1992, oli asia tältä osin käsitelty VEL 24 §:n viimeiseen virkkeeseen perustuen aikaisemman päätöksen estämättä uudelleen. VakO katsoi eläkettä haetun VEL 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja määräsi valtiokonttorin maksamaan työkyvyttömyyseläkettä jo sen hakemuksen perusteella, jonka KHO oli hylännyt eli 1.10.1991 alkaen. Valtion eläkelautakunnan päätöstä muutettiin. II-jaosto

Lainkohdat

VEL 15 § 2 mom., VEL 24 §