Yrittäjä rajanveto - Valokuvaaja

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A oli sanomalehdessä suorittamansa päätyön ohella vuosina 1986 1991 ottanut Mikkelin teatterin näytelmien harjoituksissa valokuvia teatterin mainoksia ja käsiohjelmia varten käyttäen omia välineitä ja materiaaleja sekä valmistaen kuvat omissa tiloissaan. Teatterin kannatusyhdistys oli valinnut A:n suosittelemista vedoksista haluamansa kuvat eikä muuta työskentelyä ollut kannatusyhdistyksen taholta rajoitettu. A:lta oli tilattu kuvia ensi-iltakohtaisesti ja työstä oli maksettu ensi-iltakohtaiset kertakorvaukset. Vuodessa oli ollut 6-7 kuvausprojektia. Huolimatta siitä, että ennakonpidätys oli toimitettu ennakonpidätystodistuksella ja A:lle oli maksettu myös vuosilomaa vastaava korvaus ja korvauksia materiaalikuluista, A:n ei voitu katsoa toimineen kannatusyhdistyksen johdon ja valvonnan alaisessa työsuhteessa olevana työntekijänä vaan itsenäisenä ammatinharjoittajana. Näin ollen työskentelyyn oli sovellettava yrittäjien eläkelakia. Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. (Äänestys 4-1)

V-jaosto

Lainkohdat

YEL 1 §