Opiskelemaan lähtö katsottiin poikkeukselliseksi syyksi

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Yksittäistapaus:

X oli 19 vuotta jatkuneen työsuhteensa neljän viimeisen vuoden eli vuosina 1975-1978 aikana opiskellut rakennusmestariksi ja ollut työssä vain osapäiväisesti.

Kysymyksessä oli perheyritys, jossa myös X oli aikaisemmin ollut vähemmistöosakkaana. Opiskelemaan lähtö tapahtui ajankohtana, jolloin yritys oli taloudellisissa vaikeuksissa. Opiskelun vaihtoehto olisi voinut olla lomautus. Yritysjohto oli kannustanut X:ää lähtemään opiskelemaan.

Opiskelun päätyttyä X oli pian siirtynyt toisen yrityksen palvelukseen.

VakO katsoi, että X:n eläkepalkka oli opiskeluvuosina poikkeuksellisena pidettävästä syystä alentunut aikaisemmasta vakiintuneesta ansiotasosta samassa työsuhteessa. Alentumisella oli merkittävä vaikutus X:n kokonaiseläketurvaan. Äänestys 2-1

Asian aikaisemmat vaiheet:
ELK4606/94
ETK37173

Lainkohdat

TEL 7 § 2 mom. 1.1.1996 alkaen TEL 7 d §