Historian kirjoittaminen ei kuulunut KVTEL:n piiriin

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Tutkija oli vuosina 1984-1988 kirjoittanut kunnan historian. Kirjoittamisesta oli tehty paikallishistoriallisen toimiston mallisopimuksen mukainen sopimus. Sopimusta ei pidetty KVTEL 1 §:n 1 momentin mukaisena kunnallisena virka- tai palvelussuhteena, koska se ei täyttänyt työsopimukselle asetettuja vaatimuksia.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETKsov11868
KELK:n päätös 1.2.1995

Lainkohdat

KVTEL 1 § 1 mom., 1.8.2003 alkaen KuEL 1 § 1 mom. YEL 1 §