Kuntoutusrahalla olevan YEL-vakuutusta ei poistettu

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos haki X:lle antamansa YEL-vakuutuksen ja työtulopäätöksen poistamista, koska oli ilmennyt, että X:lle oli myönnetty täysitehoisen eläkkeen tapaan määräytyvä kuntoutusraha, joka kohdistui X:n yrittäjätoiminta-aikaan.

VakO ei suostunut vakuutuksen poistamista koskevaan hakemukseen. Kuntoutusrahaa ei voida suoran lainsäännöksen puuttuessa rinnastaa täysitehoiseen eläkkeeseen, joten X:n oli vakuutettava itsensä yrittäjänä, vaikka yrittäjänä toimiminen oli osa kuntouttamista.

Jos työkyvyttömyyseläke tulee myönnettäväksi kahden vuoden kuluessa kuntoutusrahan päättymisestä, se määräytyy kuntoutuslupaushetken ajankohdan mukaan. Kuntoutusrahakausi sisältyy silloin tulevaan aikaan, minkä vuoksi yrittäjätoimintaa ei tällöin oteta huomioon eläkettä määrättäessä eivätkä kuntoutusrahapäivät oikeuta työeläkelisään.

Jos työkyvyttömyys alkaa vasta kun kaksi vuotta on kulunut kuntoutusrahapäivien päättymisestä, eläke määräytyy yleensä uusin perustein esim. kuntoutusrahakaudella harjoitetun yrittäjätoiminnan perusteella. Tällöin myös kuntoutusrahakauden aikana ollut yrittäjätoiminta otetaan huomioon eläkettä määrättäessä.

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK37472

Lainkohdat

TEL 6 § 1 mom. TEL 4 h § TEL 21 d § YEL 1 §